Nội thất Hòa Phát | Nội thất văn phòng giá rẻ TP.HCM


Ghế VT3

11 % 580,000 (650,000)

Ghế SL416

18 % 900,000 (1,100,000)

HPGQ403

17 % 950,000 (1,150,000)

Ghế HPG17

38 % 955,000 (1,550,000)

Ghế HPG15

10 % 985,000 (1,100,000)

Ghế HPG404

16 % 1,090,000 (1,300,000)

Ghế SL440

19 % 1,210,000 (1,500,000)

Ghế SL442

19 % 1,210,000 (1,500,000)

Ghế HPG410

18 % 1,400,000 (1,700,000)

Ghế SL427

21 % 1,550,000 (1,950,000)
Thương hiệu