Két sắt


Két sắt KA22

11 % 2,040,000 (2,300,000)

Két bạc KA72

25 % 3,086,000 (4,100,000)

Két sắt PI56

14 % 4,305,000 (5,000,000)
Thương hiệu