Bàn làm việc giá rẻ tại TP HCM


Bàn AT120SHL

17 % 1,065,000 (1,290,000)

Bàn SV100SHL

14 % 1,070,000 (1,250,000)

HR120SCV7

27 % 1,090,000 (1,500,000)

Ghế HPG4110

23 % 1,150,000 (1,500,000)

BT700

45 % 1,150,000 (2,100,000)
Thương hiệu