Module bàn làm việc


Bàn HRB1212

27 % 2,550,000 (3,500,000)

Bàn HR2412H

30 % 4,750,000 (6,750,000)

Module HRMD03

23 % 6,210,000 (8,055,000)

Bàn HR3612H

9 % 7,700,000 (8,500,000)

BÀN HRMD02

27 % 10,588,000 (14,500,000)

Bàn HR3030

28 % 11,800,000 (16,500,000)
Thương hiệu